تبلیغات
دلنوشته های چند دیوانه - هیس.مافقط زنده ایم
 -هیس
دادنزن
فریاد نکش
نباید بدانند که ما هستیم
-میشنوی...
صدایشان را میشنوی
گویا به دنبال کسی می گردند...
-انجا را ببین...
انگار کسی انجاست
-گمان میکنم بدنبال چیزی می گردد
-اری.شاید بدنبال حقیقت است.
-نه...
خدای من
ببین چگونه بالهایش را بریدند
-ارام باش
شیون نکن...
نباید صدایمان را بشنوند
ما فقط زنده ایم
و
نفس میکشیم
فقط همین.
ghost
http://inspirationfeed.com/wp-content/uploads/2015/09/Silence-Please-Steampunk-Fairy-by-DarkAkelarre.jpg

تاریخ : شنبه 4 اردیبهشت 1395 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : ghost | نظرات

  • paper | خرید لینک | ترفند سرگرمی