تبلیغات
دلنوشته های چند دیوانه - از جنس خورشید

شاید من هم از جنس خدایانم

همانقدر رئوف و همانقدر بیرحم

شاید من هم از جنس شَمَش و بعل و اورمزد و آتون و مردوک باشم

اری هستم

وگرنه این حجم از تنهایی چرا در من است؟

چرا این اندازه برای سعادت انسان ها غمگینم؟

چرا قلب خود را در دست گرفته و سعی در جان فشانی برای بشریت دارم؟

شک ندارم که من هم از خون خدایان هستم

مگر خدایان که بودند؟

خدایان که بودند غیر از انسان هایی که اندیشه های پاک داشتند؟

خدایان حقیقی انسان هایی با روح بلند هستند

خدایان معابد و مساجد فقط بت هایی ساخته ی موبدان و کاهنین هستند که برای نابودی خدایان حقیقی ساخته شده اند

اری...

کفر است و من تکفیر میکنم که زاده ی خدایانم

Anahid


https://userscontent2.emaze.com/images/630604a4-d079-4fea-b3b2-668432bc0eb4/b7fd4044-c03f-4428-bfc1-69b9c8c642b3.pngتاریخ : یکشنبه 4 شهریور 1397 | 11:52 ب.ظ | نویسنده : anahid | نظرات

  • paper | خرید لینک | ترفند سرگرمی