تبلیغات
دلنوشته های چند دیوانه - اینجا هیچ چیز واقعی نیست
این نوشته ها حقیقت ندارند...
باور نکنید این نوشته ها را...
اینها فقط سیاه کاغذهایی هستند که یک دیوانه نوشته است.
آری یک دیوانه...
دیوانه ای که گمان می برد دیگر دنیا جایی برای زندگی نیست.
دیوانه ایی که فکر می کند انسانیت در حال فراموش شدن است.
دیوانه ایی که فکر می کند زمین در حال نابودی است و بعد از پایان انسانیت زمین  می میرد.
شاید زمین نابود نشود ومردم نفس بکشند وگمان کنند که زندگی می کنند اما با مردگان تفاوتی ندارند فقط نفس می کشند.
هیچکدام از این نوشته ها وگمان های این دیوانه حقیقت ندارد.
هیچکدام...
اینها فقط دلنوشته های یک بانوی  دیوانه است.
فقط همین...
ghost
http://pic.vatandownload.com/uploads/admin/2011/04/10/8/7fff619368.jpg


تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد 1395 | 10:02 ب.ظ | نویسنده : ghost | نظرات

  • paper | خرید لینک | ترفند سرگرمی